Stian Nylend er fornøyd Woodflex bruker!

Jeg oppfordrer alle som kjøper stokkebordet mitt å sende meg bilder av sin oppstilling til glede og inspirasjon for andre brukere og potensielle kunder. Her ser vi en fin oppstilling av bordet der veden kommer rett inn på vedmaskina når stokken ligger i piggvalsene. Dette er Woodflex 300 Pro og vedmaskina er Dalen 2054. Takk for bildet og den gode tilbakemeldingen fra Narjordet, Os i Østerdalen Stian!