Woodflex stokkebord – et norsk lokalprodukt

Øyvind B. Schulstadsveen med elementer til Woodflex stokkebord klare for montering.

Siden 2011 har gründer Øyvind B. Schulstadsveen produsert Woodflex stokkebord, og han merker godt at produktet har fått et godt fotfeste og er innarbeidet i markedet.

– Jeg merker det på den måten at det i stor grad «selger seg selv», sier Øyvind. Folk tar kontakt for å bestille fordi de har fått anbefalinger, hørt rykter, eller sett det i aksjon.

Schulstadsveen selger kun til sluttkunder – han bruker altså ikke noe forhandlerledd. Årsaken til dette er at han ønsker å holde prisen lav, og graden av direkte kundekontakt høy. Det har vist seg å være en suksessoppskrift å selge direkte fra verkstedet i Elverum.

Made in Elverum

– Det er ekstra kult at stokkebordet er konkurransedyktig i markedet, selv om det er et norsk produkt, og i tillegg produsert lokalt. Elementene jeg trenger produseres etter mine spesifikasjoner hos Tepas Industrier i Trysil, og deretter blir de levert her på mitt verksted for montering.

Stokkebordet har solgt om lag 800 enheter siden start, og Schulstadsveen passerer sannsynligvis 1000 solgte i løpet av neste år.

– Etterspørselen har eksplodert gjennom denne vinteren med høye strømpriser og energikrise, konstaterer Øyvind. Mange vedprodusenter er ute etter å effektivisere produksjonslinjen sin, og noen vurderer å starte opp produksjon som følge av det opphetede vedmarkedet.

Schulstadsveen mener en av suksessfaktorene for Woodflex stokkebord er at det er universalt, og kan tilpasses alle forskjellige typer vedmaskiner. Dette handler blant annet om at hastigheten på piggvalsene som drar stokken inn mot vedmaskinen kan justeres til å gå helt synkront med maskinens funksjoner.

– Så vidt jeg vet er jeg alene om å selge et universalprodukt i dette segmentet. Leveringstiden er også en suksessfaktor. Grunnet avtalen jeg har med Tepas Industrier, opererer jeg med en leveringstid ned mot 3-4 uker.

Avansert metallbehandling i Trysil
Simen Hemstad hos Tepas Industrier er stolt av kvaliteten,
og konstaterer at Woodflex-elementene er klare til lakkering

Tepas Industrier AS har alt som skal til for å lage stålkomponentene for Schulstadsveen. Med egnede lokaler, topp moderne utstyr og flinke folk kan de levere alt innen laserskjæring, stansing, knekking og grading. De utfører laserskjæring, knekking og lakkering for Woodflex-produktene.

– Vi syns det er artig at vi kan levere komponenter lokalt, sier Simen Hemstad hos Tepas Industrier. Det har vært bra vekst i samarbeidet mellom Schulstadsveen og Tepas det siste året.

Ordrene knyttet til produksjon av Woodflex stokkebord er selvfølgelig også viktige for trysilbedriften, når det handler om omsetning og sikring av arbeidsplasser lokalt.

Tepas Industrier har også et topp moderne anlegg for pulverlakkering. Dermed kommer elementene fiks ferdig til montering i Schulstadsveens verksted i Elverum. Nedenfor ser du noen bilder fra produksjonen hos Tepas:

Her sveises piggvalsen for stokkebord Woodflex
Laserskjæring i stålplater hos Tepas Industrier
Topp moderne og miljøvennlig pulverlakkanlegg. Stokkebordelementene får sin grønnfarge.