Kesla

Schulstadsveen AS var i perioden 1.1.2014 – 1.11.2018 importør av Kesla traktorprodukter i Norge

1.11.2018 overtok Eikmaskin AS importen i Norge. Eikmaskin AS selger nå Kesla traktor-utstyr gjennom sine Valtra forhandlere i Norge.

Schulstadsveen AS , Øyvind B. Schulstadsveen gikk på samme tidspunkt over i ny rolle som produktspesialist for Kesla OYJ i Norge og Sverige. På den måten er spesialkompetanse på salg og service av Kesla traktormontert utstyr videreført i den nye forhandlerkjeden!

Les pressemeldingen

Ta kontakt med meg på telefon 95 04 17 26 eller mail obs@snowflex.no så setter jeg deg i kontakt med nærmeste forhandler !

Kesla sin range av hogstaggregat til gravemaskiner selges som tidligere av Schulstadsveen AS

Besøk Kesla.com for forhandler-oversikt og nedlasting av brosjyrer